Doffer NL 13-1326698 kras “Inteelt Superboy”

Ingeteelt naar de Superboy Gebr.Scheele Vader en GV van vele topduiven zoals;

1e Nationaal  Asduif Dagfond 2011 and 2e Asduif Dagfond  WHZB 2011,  1e NPO Orleans 5.000 duiven, 1e NPO Poitiviers  2.183 duiven, 1e Peronne 6.793,  1e Pommeroeul 2.066 duiven,  2e NPO Tours 2011 duiven, 2e NPO Souterain 2012 , 2e NPO Argenton 2009, 2e NPO Chateaudun 2008, 6e  Nationaal Asduif jong

Vader is de NL 09-1268502 l.kras “502 Scheele” (Gebr.Scheele) uit de NL 05-0565979  “79 van de 46” X NL 05-0565960 “dochter Super 02”

Geweldige vlieger o.a. 3e  Sens 3.868 duiven, 28e Bergen op Zoom 1.632 duiven, 33e Sens 1.864 duiven, 84e Creil 1.559 duiven, 97e Sint Quentin 5.912 duiven, 131e Pommeroeul 5.701 duiven,

Halfbroer Mighty Mike 2e Orleans  5.381 duiven, 2e Peronne  1.297 duiven, 3e Dourdun  9.160 duiven, 4e Orleans  4.927 duiven, 16e Peronne 5.022 duiven, 31e Orleans 7.073 duiven, 34e Sezanne 3.552 duiven

GV = NL 05-0565979 Blauwe “79 van de 46” uit de NL 01- 446  X NL 03- 551

De 05-979 vloog o.a. 8e NPO Tours 2008, 25e Peronne 1.244 duiven, 39e Argenton 668 duiven, 58e Pithiviers 1.262 duiven

GM = NL 2005- 0565960 kras “Dochter Super 02” uit de NL 04-814 “De 14”  X NL 04- 802 “Super 02”

Vloog o.a. 9e NPO Orleans en is een volle zus  Volle zus 02-196 en moeder van: 1e NPO Orleans 5.000 duiven, 1e Peronne 6.793 duiven, 1e Orleans 5.149 duiven, 1e NPO Poitier 2.183 duiven, 6e Nationaal asduif jong. NL 05-960 Is moeder: Mighty Mike 2e Orleans  5.381 duiven, 2e Peronne  1.297 duiven, 3e Dourdun  9.160 duiven, 4e Orleans  4.927 duiven, 16e Peronne 5.022 duiven, 31e Orleans 7.073 duiven, 34e Sezanne 3.552 duiven

Moeder is de NL 09- 1268504 l.kras  “het 04 tje” uit de NL 06- 1052820 “Vinky Man”  X NL 07- 1897803 “zomerjong van Superboy”

Kl.Dcht. Superboy Stamdoffer Gebr.Scheele.  8e Creil 1.256 duiven, 15e Argenton 1.420 duiven, 20e Creil  2.780 duiven, 25e Creil 5.125 duiven, 36e Pithiviers 1.049 duiven, 59e Pommeroeul 3.652 duiven, 59e La Souterain  1.334 duiven, 62e Pithiviers 2.286 duiven, 63e St.Quentin 1.128 duiven, 64e Pommeroeul 1.248 duiven

G V= NL 06- 820 kras “Vinky Man” (Marijke Vink) uit de NL 05-489 “Gert-Jan” X NL 04-655 “Dochter Teressa” (kl.d. Fara Diba)

GM = NL 07- 803 “Zomerjong v Superboy” uit de NL 02- 336 “Superboy” X NL 03- 551 “Shakira”

Stamdoffer bij Gebr.Scheele Directe kinderen vlogen o.a.: 1e NPO Nationale Asduif Dagfond in 2011 Magic Boy, 1e NPO Orleans 5000 duiven,  Blauwe Orleans 1e NPO Orleans 5149 duiven, Kim 1e NPO Poitiers 2183 duiven, Ace Girl 1e Peronne 6739 duiven, Amy 1e Pommeroeul 2066 duiven, Boy 1e Chateaudun 947 duiven

Opslaanvoegen